Advanced Institute of Confucian Studies,Shandong University

Administration
Home > Introduction > Administration

Administration

Institute Administration

    Dean:  Fu Yongjun    0531-88364055

    Associate Deans: Li Pingsheng  0531-88365086

                     Song Kaiyu    0531-88364672/88564672

                     Du Zexun      0531-88365086

Office Director and Secretary of Graduate Students:

                       Li Pengcheng  0531-88364667/88564667  

 

 

Branch of Committee Party
    Secretary: Ba Jinwen     0531-88362166

    Members:   Fu Yongjun    0531-88364055

               Zhuang Dajun  0531-81688586

               Du Zexun      0531-88365995

               Li Pengcheng  0531-88364667

 

 

Academic (Degrees) Committee

    Chairman: Fu Yongjun

    Vice-chairman: Zhou Guanghuang, Zhang Fuxiang

    Members: Ma Xin,Wang Xuedian,Feng Chuntian,Liu Jingxi,Li Pingsheng, Du Zexun,

             He Zhonghua,Chen Yan,Zheng Jiewen

             (Rank according to surname strokes)

 

 

Councilor Committee

    Chairman: Fu Yongjun

    Vice-chairman: Ba Jinwen, Li Pingsheng, Song Kaiyu

    Members: Ba Jinwen,Zhuang Dajun,Song Kaiyu, Li Pingsheng,Li Pengcheng, Du Zexun, Fu Yongjun

             (Rank according to surname strokes)

 


Copyright 2005 © All rights reserved, Advanced Institute of Confucian Studies,Shandong University
Address: 27 Shanda Nanlu, Jinan , Shandong , P.R.China 250100
Telephone: +86-531-88364672    Fax: +86-531-88564672    E-mail: wszyjy@sdu.edu.cn